product image
product image

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 29'lu Branş Denemesi

8. SINIF
 9786057984548

4 Konu Sıralı Deneme

(1. Deneme Aralık, 2. Deneme Ocak, 3. Deneme Şubat, 4. Deneme Mart Sonuna Kadarki Kazanımları Ölçen ve Değerlendiren Denemeler)

13 Genel Deneme (LGS)

5 Zamanla Yarış Denemesi (LGS - Genel)

MEB’in Yeni Sınav Sistemine ve Soru Tarzına Uygun Sorular

LGS (Liselere Geçiş Sınavı) Zorluk Derecesinde Sorular

Sözel Mantık-Muhakeme Soruları

Pisa-Timss-Kanguru Tarzı Sorular

Yeni Nesil Sorular